LIÊN KẾT WEBSITE
GIỚI THIỆU
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED (Thay thế QĐ 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED)

Công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV).

08/11/2017 Tải về
2 73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

19/05/2016 Tải về
3 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

30/03/2016 Tải về
4 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015

28/08/2015 Tải về
5 Kèm theo QĐ 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ)

04/10/2013 Tải về
6 Kèm theo QĐ 32/QĐ-HĐQLQ (Đã hết hiệu lực (được thay thế bằng thông tư 40/2014/TT-BKHCN)

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro.

14/09/2012 Tải về
7 28/QĐ-HĐQLQ (Đã hết hiệu lực - được thay thế bằng Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016)

Quy định về việc cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

05/10/2011 Tải về
8 03/QĐ-HĐQL (15/06/2009) (Đã hết hiệu lực (được thay thế bằng thông tư 09/2015/TT-BKHCN)

Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

15/06/2009 Tải về
9 06/QĐ-HĐQLQ (Đã hết hiệu lực)

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP

13/09/2010 Tải về
10 03/QĐ-HĐQL (đã hết hiệu lực (thay thế bằng thông tư 37/2014/TT-BKHCN)

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn

08/04/2010 Tải về
11 04/QĐ-HĐQLQ

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2010

05/05/2010 Tải về
12 04/QĐ-HĐQL

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hương ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

24/12/2008 Tải về
13 03/QĐ-HĐQL

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

24/12/2008 Tải về
© Copyright 2008-2017.  NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
Điện thoại: +84-24.3936 7750 Fax: +84-24.3936 7751 - Email: nafosted@most.gov.vn - Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
 
Đang truy cập : 00020, Tổng lượt truy cập : 10271064